Najave i izvješća / 3. ožujka 2011.

Organizacija rada predškolske ustanove u radu s djecom s posebnim potrebama, Donji Miholjac 1. ožujka 2011

Stručni skup Organizacija rada predškolske ustanove u radu s djecom s posebnim potrebama održan je 1. ožujka 2011. godine u Donjem Miholjcu. Na skupu su sudjelovali stručni suradnici Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. Predavači mr. sc. Lara Cakić, Gordana Tomić, zdravstvena voditeljica, Vesna Majerić,  prof, Darija Salopek Žiha, prof. stručnim su suradnicima prenijeli nova znanja i sposobnosti potrebne za njihovo organiziranje, praćenje i vrednovanje u radu. Objavljujemo materijale sa stručnog skupa.

Dokumenti