Najave i izvješća / 3. rujna 2021.

Održan državni stručni skup Ostvarivanje kurikula međupredmetnih tema u nastavi likovne kulture

Državni stručni skup namijenjen učiteljima likovne kulture s temom Ostvarivanje kurikula međupredmetnih tema u nastavi likovne kulture održan je 31. kolovoza 2021.kao virtualni model stručnog usavršavanja u online okruženju u trajanju od 5 sati. Cilj oglednih aktivnosti bio je razvoj stavova, vještina, kreativnosti, inovativnosti, kritičkog mišljenja, estetskog vrednovanja, inicijativnosti, poduzetnosti, odgovornosti, odnosa prema sebi, drugima i okolini, vladanja i brojne druge vrijednosti koje se provode putem međupredmetnih tema. Iz perspektive učitelja likovne kulture, međupredmetno povezivanje je bilo izazov, postignuće, prije svega, omogućilo proširivanje i produbljivanje učenikova znanja. Znanje stečeno tijekom međupredmetnog povezivanja osiguralo je osnovu za nadogradnju i stjecanje interdisciplinarnog znanja.  U pozdravnom obraćanju polaznicima seminara ravnateljica Agencije dr. sc. Dubravka Brezak Stamać dala je podršku trajnom stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih radnika i istaknula kontinuirano educiranje i unapređenje prakse u području Likovne kulture i Likovne umjetnosti. Posebno je pozdravila kreativan pristup uključivanja međupredmetnih tema u program edukacije nastavnika likovne kulture i likovne umjetnosti.

Nastavili smo s primjerima dobre prakse i suvremenim pedagogijskim pristupima koji  podržavaju ideju da se nastava može realizirati na različite i učeniku prihvatljive načine uvažavajući njegov osobni stil i dinamiku učenja. Ovdje su bili prikazali neki od primjera i zadataka originalnosti koji bi mogli potaknuti raznolikost zamisli u traženju nekih razloga ili načina u rješavanju problema. Međupredmetnom temom Održivi razvoj nastojali smo obuhvatiti i integrirati ishode drugih međupredmetnih tema te ih ujediniti u zajedničku cjelinu. Na kraju, razvijanjem pozitivnoga stava prema učenju i organizaciji vlastitoga učenja kao osnovi za cjeloživotno učenje u obrazovnom i profesionalnom razvoju učenika integrirali smo međupredmetnu temu Učiti kako učiti. Nadalje, uporabom informacijske i komunikacijske tehnologije željeli smo unaprijediti samostalno učenje učenika, ali i suradnju s drugima tako da učitelji nastoje prikazati svoj rad u lokalnoj sredini.

U Microsoft Forms obrascu učitelji su ocijenili rad predavača i na ponuđena pitanja davali brojčane ocjene od 1 (najlošija) do 5 (najbolja). Uz brojčane ocjene, ispitanicima je dana mogućnost da svojim riječima daju komentar, primjedbu ili prijedlog na ono što smatraju važnim, te im je na tu mogućnost posebno skrenuta pozornost i aktivno su potaknuti na ostavljanje komentara. Sveukupne ocjene kvalitete seminara nalaze se u višem dijelu raspona ocjene odličan (5).

Na stručnom skupu je bilo 136 sudionika.

Stručni skup je završio u ugodnom prijateljskom ozračju uz posebnu zahvalu organizatorima.

Blaga Petreski, prof., viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 720,73 KB)

Preuzmi

Rezultati evaluacije

(pdf: 401,71 KB)

Preuzmi