Najave i izvješća / 4. listopada 2021.

Održano stručno usavršavanje Vjeroučitelj kao motivator, moderator i animator

Državni stručni skup za vjeroučitelje voditelje županijskih stručnih vijeća, mentore i savjetnike održan je 23. i 24. rujna 2021. na temu Vjeroučitelj kao motivator, moderator i animator – kvalitetnom komunikacijom do ostvarivanja ishoda učenja u nastavnom procesu. Organizatori stručnog skupa su Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni katehetski ured HBK-a. Stručni skup je održan online preko Zoom aplikacije, a na njemu je sudjelovalo 187 vjeroučitelja.

Nakon molitvenog početka, koji je pripremila vjeroučiteljica Maja Šimičić Roksandić, u uvodnom dijelu sudionicima skupa obratili su se ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać i predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda HBK-a izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin, koji su uz pozdravne riječi sudionicima skupa zaželjeli uspjeh u radu.

Prvo predavanje je održao prof. dr. sc. Stanko Gerjolj na temu Vjeroučitelj komunikator vjere. U predavanju je istaknuo kako je vjeronauk mjesto susreta u kojem se govori o važnim životnim pitanjima bez straha od kritičkog razmišljanja. Komunikacija vjere je i povijesni trenutak jer Bog ulazi u konkretnu životnu priču konkretnog čovjeka. Potrebno je razvijati cjelovito i iskustveno učenje i poučavanje koje „otvara put“ do radosne vijesti, postavljati prava pitanja u pravo vrijeme, jer Isus često počinje svoju komunikaciju upravo pitanjem.

Drugo predavanje održala je prof. dr. sc. Karol Visinko na temu Kvalitetna komunikacija s učenicima i jezično izražavanje, naglašavajući da je jezično izražavanje nužno, važno i vrijedno u životu svakog čovjeka. Neposrednu komunikaciju u kojoj se događa susret čovjeka s čovjekom, obvezni sadržaji učenja i poučavanja obogaćuju se i oplemenjuju pjesmom, pričom, igrom, slikom i razgovorom. Čitanje i slušanje književnih tekstova razvija osjetljivost za umjetničku riječ, utječe na razvijanje jezičnoga izražavanja i svekoliku komunikacijsku praksu.

Treće predavanje održala je Tamara Dubrović, edukacijska rehabilitatorica, na temu Vrednovanje ishoda učenja kod učenika s teškoćama. U svom predavanju objasnila je vrste teškoća, oblik školovanja, zakonsku regulativu za učenike s teškoćama, programsku, stručnu potporu, individualizirani kurikulum, prilagodbu učenja i poučavanja te vrednovanja učenika s teškoćama.

Drugi dan skupa prvo predavanje održala je Kim Anić, dipl. psihologinja, na temu Voditeljske i moderatorske vještine. U svom predavanju je pojasnila korake pripreme i vođenja sastanaka te ulogu voditelja i moderatora kod vođenja sastanaka. Navedeni su i razlozi koji dovode do neučinkovitog sastanka, te prijedlozi i praktični savjeti za učinkovito vođenje sastanka.

Drugo predavanje održao je prof. dr. sc. Božo Skoko na temu Vještine javnog nastupa i prezentacijske vještine. U izlaganju je naveo neka važna pitanja na koja je potrebno odgovoriti prije nastupa, a vezana su za cilj izlaganja i slušatelje te način prilagodbe publici i temi izlaganja. Navedeni su glavni sadržaji koji publika percipira kao što su ton, boja glasa, izgled, držanje i sama poruka. Neuspješni nastupi se događaju uglavnom zbog ključnih pogrešaka kao što su predugačko izlaganje, loša procjena vremena, usmjerenost na nebitno i nedostatak kontakta s publikom. Navedena su glavna obilježja i sadržaji uvodnog, glavnog i završnog dijela govora te preporuke za javni nastup i svladavanje treme.

Treće izlaganje održale su vjeroučiteljice Ivana Hac i Ana Volf na temu Vjeroučitelj moderator i animator – primjeri iz prakse. U izlaganju su navele niz primjera iz prakse o kreativnim načinima rada s učenicima u osnovnoj i srednjoj školi.

Voditelji skupa bili su viši savjetnik za vjeronauka Tomislav Tomasić, prof., i predstojnik NKU-a HBK-a izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin.

Stručni skup je vrednovan temeljem evaluacijskog upitnika koji je ispunilo 134 ili 72% sudionika.

Ocjena stručnog skupa u cjelini: 4,9.

Procjena tema i sadržaja izlaganja su sljedeće:

 • Relevantnost tema izlaganja 4,6
 • Aktualnost tema izlaganja 4,8
 • Primjenjivost sadržaja izlaganja u praksi 4,7
 • Potkrijepljenost sadržaja izlaganja primjerima iz prakse 4,8
 • Motivirajući sadržaji 4,8

Uspješnost predstavljanja teme predavanja je ocjenjena:

 • Vjeroučitelj komunikator vjere: 4,7
 • Kvalitetna komunikacija s učenicima i jezično izražavanje: 4,8
 • Vrednovanje ishoda učenja kod učenika s teškoćama: 4,8
 • Voditeljske i moderatorske vještine: 4,8
 • Vještine javnog nastupa i prezentacijske vještine: 4,9
 • Vjeroučitelj moderator i animator: 4,8

Svi sudionici smatraju da će sudjelovati na ovom stručnom skupu unaprijediti njihov rad.

Evaluacija

(pdf: 353,71 KB)

Preuzmi

Materijali i prezentacije sa stručnog skupa

(zip: 27,69 MB)

Preuzmi