Najave i izvješća / 3. ožujka 2023.

Održano stručno usavršavanje o upravljanju osobnim financijama

Stručni skup iz međupredmetne teme Poduzetništvo Upravljanje osobnim financijama održan je 21. i 22. veljače 2023. godine putem online platforme Zoom. Tijekom dva dana sudjelovalo je oko 300 odgojno-obrazovnih djelatnika iz svih predmetnih područja. Uvodnu temupripremila je voditeljica skupa dr. sc. Verica Jovanovski, viša savjetnica za fiziku i učeničko poduzetništvo. Sudionike je upoznala o projektu Učim poduzetništvo 5.0 čiji je nositelj Agencija za odgoj i obrazovanje, a cilj projekta je ojačati kompetencije učitelja osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije kroz međusektorsku suradnju i kreiranje inovativnih sadržaja i programa za razvoj učeničkog poduzetništva u suradnji s norveškim partnerom, tvrtka Vinco Innovation. Hrvatski partneri u ovom projektu su: Hrvatski savez učeničkih zadruga, OŠ Silvije Strahimir Kranjčević iz Levanjske Varoši i OŠ Vođinci iz Vođinaca.

Viša stručna savjetnica iz Ministarstva financija Maria Pavić predstavila je aktivnosti vezane uz financijsko opismenjavanje potrošača u Republici Hrvatskoj te sudionike upoznale s najvažnijim pojmovima i aktivnostima koje će se odvijati tijekom obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca koji će se održati krajem ožujka.

O Efikasnom upravljanju osnovnih bankovnih proizvoda govorio je Josip Pintarić, glavni stručni suradnik u Uredu za praćenje zaštite potrošača u Hrvatskoj narodnoj banci. Tijekom izlaganja predstavio je osnovne zadaće i ciljeve Hrvatske narodne banke, njezinu ulogu na financijskom tržištu i odnos s drugim sudionicima, osobito bankama. Pri tome je poseban naglasak stavljen na važnost financijske pismenosti u kontekstu ugovaranja osnovnih bankovnih proizvoda. Na praktičnim primjerima pojašnjene su osnovne karakteristike kredita, oblici štednje te rizici na koje je potrebno obratiti pažnju prije donošenja konačne odluke o ugovaranju nekog od bankovnih proizvoda/usluge.

Branka Bjedov Kostelac, dipl. oec, glavna savjetnica u Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, osvrnula se na mirovinski sustav, odnosno mirovinsku štednju te prava i obaveze iz II. i III. stupa te odabiru mirovinskih fondova. Informiranost o mirovinskom sustavu istaknuta je kao važan dio financijske budućnosti pojedinca.

O osobnim financijama i tome Kako ostati u plusu? govorile su Danijela Princi Grgat i Ana Vrbošić iz Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju. Njihovo predavanje je imalo za cilj upoznati sudionike kako izraditi kućni budžet, kako u sebi prepoznati određeni financijski tip, koje mjere energetske efikasnosti u kućanstvu mogu utjecati na smanjenje troškova režija te koji su ključni rizici koji mogu utjecati na ostvarivanje planiranoga kućnog budžeta i vrijednosti imovine te kako te rizike eliminirati, ili ublažiti.

Nives Grgurić, voditeljica pravnih poslova i projekata iz Hrvatskog ureda za osiguranje, sudionicima je pojasnila važnost društvene funkcije osiguranja te sve većoj zastupljenosti osiguranja koje ono preuzima u zaštiti osiguranika kroz različite vrste osiguranja poput: obveznog autoosiguranja, kasko osiguranja, životnog osiguranja, osiguranja zdravlja i imovine i tako dalje.

Predavanjem Mirovinska i financijska pismenost u svakodnevnom životu, drugi dan stručnog skupa započela je doc. dr. sc. Dajana Barbić, s Ekonomskog fakulteta iz Zagreba. Sudionike je upoznala s konceptom financijske i mirovinske pismenosti i njihovom važnom ulogom u kreiranju osobnoga financijskog plana i plana za sigurno umirovljenje.

Investicijski fondovi prikupljaju sredstva brojnih ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire i ostvarenja prinosa. O Investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj, govorila je Vanja Dominović, voditeljica Odjela za financijske institucije Hrvatske gospodarske komore i poslovna tajnica Udruženja investicijskih fondova HGK te sudionicima pojasnila što su investicijski fondovi, koje su temeljne vrste fondova te što je važno znati prije donošenja odluke o kupnji udjela u investicijskom fondu.

O aktivnostima Zagrebačke burze te Burzovnom poslovanju kao dijelu financijske pismenosti govorila je Melita Marčeta, voditeljica Akademije Zagrebačke burze te dala uvid u burzovno poslovanje, aspekt investitora te neka od ključnih pitanja prije investiranja i pitanja o odgovornosti financijaša. Sudionicima je pojasnila što su Narodne obveznice te na koji način se obveznicama može trgovati na tržištu kapitala.

O trgovanju Kripto valutama i prevarama na tržištu financijskih usluga govorila je mlađa analitičarka u Direkciji za praćenje potrošača i edukaciju iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te je skrenula pozornost na sve veći broj prijava različitih financijskih internetskih prevara te kako pažljivije kupovati putem interneta.

Kraj veljače je period godine kada se predaju godišnje prijave poreza a o tome na koji način se obračunavaju plaće i popunjava porezna kartica sudionike skupa uputio je matematičar Toni Milun.

Na kraju skupa sudionicima su podijeljeni materijali i prezentacije.

Evaluacija

(docx: 48,53 KB)

Preuzmi