Najave i izvješća / 23. rujna 2021.

Održana Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike učeničkih domova RH

Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima održana je online na platformi ZOOM 2. i 3. rujna  2021.

Govoreći o potrebi planiranja sustavnog odgojno-obrazovnog rada odgajatelja u neposrednom radu s učenicima, Miljenka Galić, viša savjetnica pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, otvorila je stručni skup na temu Razvijanje socijalnih vještina učenika u učeničkim domovima.

U svom predavanju Važnost socijalnih vještina u razvoju adolescenata, izv. prof. dr. sc. Ivana Borić, s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, povezala je razvijenost socijalnih vještina s njihovim kasnijim razvojnim ishodima ili nizom negativnih posljedica koje se pojavljuju kod odraslih osoba koje ne posjeduju optimalnu razinu socijalnih vještina. Prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić, s Filozofskog fakulteta usporedila je u svom izlaganju Milenijski učenici, nove generacije djece i mladih u ophođenju s drugima, odnosu prema autoritetu i otporu pravilima bez razumijevanja razloga, te izazovima odrastanja u digitalnom okruženju, a mag. paed. soc., Matea Babić, viša stručna savjetnica Odjela za mladež zagrebačkoga Županijskoga suda o problemima u ponašanju mladih, rizičnim ponašanjima, teškoćama i poremećajima ponašanja koja mogu rezultirati krivičnim djelima i neprihvatljivim ponašanjem.

Drugog su dana u svom predavanju Učinkoviti preventivni programi – kako ih razvijati u okruženju učeničkog doma, Sanja Radić Bursać, prof., stručna suradnica u znanosti s Nastavno-kliničkog centra ERF-a i Lucija Lamešić, upoznale sudionike sa strukturom kvalitetnih preventivnih strategija, koracima u izradi i alatima za preventivna ulaganja u učeničkom domu. U predavanju Nošenje s promjenama,izv. prof. dr. sc. Ivana Borić i Andrea Ćosić, mag paed. soc., demonstrirale su radionice u okviru strukturiranog treninga socijalnih vještina u radu s učenicima. Izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević upoznala je sudionike sa Smjernicama za rad s učenicima s teškoćama što pridonosi razvijanju profesionalnih kompetencija odgajatelja i razvijanju socijalnih vještina učenika. Slijedile su sadržajem raznolike i poticajne prezentacije primjera dobre prakse odgajatelja.

Ovaj je stručni skup donio nove ideje potrebne u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima, a provedena evaluacija pokazala je zadovoljstvo sudionika odabirom teme, izborom sadržaja i predavača i izvedbom primjera dobre prakse.

Evaluacija

(docx: 307,25 KB)

Preuzmi