Najave i izvješća / 20. srpnja 2022.

Održan stručno usavršavanje o primjena suvremenih metodičkih pristupa u nastavi talijanskog jezika

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike talijanskog jezika, kao stranog jezika, Primjena suvremenih metodičkih pristupa u nastavi talijanskog jezika održan je28. lipnja 2022. godine u AZOO Zoom učionici i sastojao je se od tri tematski povezane cjeline s radionicama.

U prvom dijelu stručnoga skupa predavanje na temu Oblikovanje i vrednovanje zadataka pisanja  održala je dr. sc. Sandra Mardešić, izv. prof. pri Odsjeku za Talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavačica je izložila pregled kategorija zadataka pisanja prema suvremenoj glotodidaktičkoj literaturi, sukladno ZEROJ-u i Nacionalnom predmetnom kurikulumu za talijanski jezik. Uz tipologiju zadataka pisanja prema predviđenim razinama izložene su i ljestvice sa sastavnicama za ocjenjivanje te primjeri certifikacijskog vrednovanja talijanskog jezika  i vrednovanja konkretnih zadataka iz hrvatskog obrazovnog konteksta.

Na stručnom skupu sudjelovalo je 197 učitelja i nastavnika talijanskog jezika, a evaluaciji je pristupilo 141 sudionik stručnoga skupa.

Povezanost aktivnosti sa stručnoga skupa sa stvarnim iskustvom iz prakse, komunikacija predavača sa sudionicima, relevantnost sadržaja i vješto odabrani primjeri tekstova za vrednovanje produktivnih jezičnih vještina pridonijeli su dinamičnosti, zanimljivosti izlaganja i vrlo visokim ocjenama sudionika stručnoga skupa.

Evaluacija

(docx: 100,67 KB)

Preuzmi