Najave i izvješća / 19. listopada 2022.

Održan stručni skup za stručne suradnike pedagoge o izazovima u radu s darovitom djecom i mladima

Državni stručni skup Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima za stručne suradnike pedagoge održan je online, putem platforme ZOOM, 6. i 7. listopada 2022., a nazočilo je 450 sudionika.

Stručni skup organizirala je i vodila viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge Đurđica Kaurloto Martinić, koja je u ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje, dr. sc. Dubravke Brezak Stamać i u osobno ime otvorila i pozdravila sudionike skupa.

U uvodnom dijelu viša savjetnica Đurđica Kaurloto Martinić istaknula je važnost identifikacije darovitih u školi, pružanja sustavne podrške djeci, učiteljima i roditeljima darovite djece. Daroviti učenici su dio populacije s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kojima treba omogućiti rast i razvoj u skladu s njihovim potencijalima a u skladu sa zakonskim regulativama. Prvo predavanje na temu Darovitost u inkluzivnom odgoju i obrazovanju – stanje i perspektive, održala jeizv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić, sa Sveučilišta u Zadru. Istaknula je da se efikasna provedba inkluzivnog odgoja i obrazovanja darovitih učenika temelji na profesionalnoj odgovornosti neposrednih nositelja odgojno-obrazovnog rada (odgojitelja/učitelja/nastavnika, ravnatelja, stručnih suradnika i roditelja). Inkluzivno obrazovanje je zapravo proces koji se odvija kroz promjene u pristupu podučavanju i u obrazovnom sadržaju, ali i u samoj strukturi i strategijama obrazovnog sustava.

Drugo predavanje na temuSuvremene perspektive učenja i poučavanja: mogućnosti poticanja i razvoja učeničke darovitosti održala jeizv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić, također sa Sveučilišta u Zadru. Naglasila je važnost dvije stvari u odgojno-obrazovnom sustavu za rad s darovitim učenicima. Prvo, darovita djeca i mladi su djeca s posebnim potrebama i kao takvima u školi im je nužno osigurati posebnu, dodatnu skrb. Drugo, kao odgojno-obrazovni djelatnici dužni smo svakom svom učeniku osigurati maksimalan razvoj njegovih potencijala, a većina darovitih učenika se, usprkos uvriježenom mišljenju, neće pobrinuti sama za sebe i uspjeti bez potpore okoline. Pružanje sustavne podrške razvoju darovitih učenika uključuje nekoliko povezanih koraka – uočavanje i utvrđivanje je darovitosti, odnosno identifikaciju darovitih učenika; odabir prikladnog načina podrške i metoda rada te praćenje i vrednovanje kako napretka darovitih učenika, tako i vlastitog rada.

Treće predavanje održala je psihologinja, izvrsna savjetnica iz Osnovne škole Bartula Kašića u Zadru. Riječ je o stručnoj suradnici s dugogodišnjim iskustvom u radu s darovitom djecom, te voditeljici projekta Zadar Za Dar. Tijekom izlaganja dala je smjernice za rad s darovitim učenicima u školi.

Drugi dan stručnog usavršavanja započeo je s predavanjem više savjetnice Đurđice Kaurloto Martinić, na temu Koristimo li uistinu sve potencijale u radu s darovitim učenicima? Tijekom izlaganja sudionici su upoznati s načinom na koji je hrvatskim školama zakonskim aktima i pravilnicima regulirano školovanje darovitih učenika. Prikazani su i rezultati istraživanja provedenih u suradnji s NCVOO koji govore o broju identificiranih darovitih učenika, provedenih akceleracija i programa obogaćivanja programa. Podatci ukazuju na potrebu intenzivnijeg rada s ovom populacijom učenika.

Tijekom drugoga dana stručnog skupa stručne suradnice pedagoginje iz osnovnih i srednjih škola pokazale su svoj primjere rada s učenicima.

O mogućnostima i preprekama u radu tima za darovite na razini škole govorile su Zvjezdana Atlaga, stručna suradnica savjetnica i Sanja Matić, stručna suradnica mentorica. 

Iskustvo  i izazove u radu s darovitima podijelila je sa sudionicima Mara Marasović, stručna suradnica savjetnica.

Inovativan način razvoja aktivnog i suradničkog učenja darovitih učenika predstavila je  stručna suradnica savjetnica Fadila Zoranić.

Mogućnosti stručnog suradnika pedagoga u radu s darovitim učenicima u srednjoj školi prikazala je Aleksandra Dužević, stručna suradnica savjetnica, a Lucija Bižaca i Antonela Mrsić, stručne suradnice pedagoginje govorile su o osnaživanju nastavnika za rad s darovitima.

Sudionici skupa su, u svojim komentarima u evaluacijskom upitniku, naglasili da su im primjeri iz prakse bili najvrjedniji dio skupa te ih osnažili za daljnji rad. Nadalje, izražavali su veliko zadovoljstvo odabirom tema, načinima izlaganja i komunikacijom predavača te organizacijom skupa.

Tema skupa  Izazovi u radu s darovitom djecom i mladima procijenjena je kao iznimno važna i potrebna stručnim suradnicima pedagozima  za jačanje osobnih kompetencija i u radu s učenicima i učiteljima.

Evaluacijski upitnik ispunilo je 414 sudionika. Opća je ocjena skupa na ljestvici od 1 do 5 procijenjena ocjenom 5 (85% sudionika). Više o rezultatima evaluacijskog upitnika vidjeti u privitku.

Evaluacija

(docx: 280,04 KB)

Preuzmi