Najave i izvješća / 12. rujna 2022.

Održan dvodnevni stručni skup Međusobna povezanost kulture i društva u nastavnoj praksi sociologije i politike i gospodarstva

Dvodnevni državni stručni skup za nastavnike sociologije i politike i gospodarstva na temu Međusobna povezanost kulture i društva u nastavnoj praksi sociologije i politike i gospodarstva održan je 30. i 31. kolovoza 2022. putem aplikacije Zoom, a sudjelovalo je 103 nastavnika.

Prvi dan stručnoga skupa svojim je predavanjem otvorio prof. dr. sc. Danijel Labaš koji je govorio o interpretaciji značenja znakova i simbola u komunikaciji nekad i danas. Predavanje je bilo usmjereno na tumačenje korištenja znakova i simbola u kulturi komuniciranja kroz povijest, a predavač je sa semiotičkog stajališta objasnio njihove promjene do kojih je dolazilo te razloge tih promjena povezanih s povijesnim i društvenim promjenama te promjenama političkog ili kulturnog konteksta i okruženja u kojem se neki znak pojavio, a tijekom povijesti dobio drukčije značenje. Sudionici su mogli čuti na koji se način prema određenim poznatim semiotičarima znak koristi kao sredstvo komunikacije ili „transporta“ različitih značenja koja primatelji poruke trebaju dekodirati nakon što ih je pošiljatelj kodirao.

Sljedeće predavanje održali su dr. sc. Jelena Matić Bojić i dr. sc. Nikola Baketa koji su predstavili rezultate posljednjeg istraživačkog vala o političkoj pismenosti mladih u Hrvatskoj. Rezultati su pokazali da je ukupno političko znanje učenika razmjerno nisko, kao i razina političke participacije i povjerenje u različite institucije i izvore informiranja. Vidljiva je promjena u stavovima učenika u vezi medija i slobode govora te sociopolitički stavovi koji su nešto pozitivniji nego 2015. Na političko znanje, informiranost i političku socijalizaciju i dalje utječe vrsta srednjoškolskog programa, a na povećanje političke pismenosti velik utjecaj ima razvoj i implementacija građanskog odgoja i obrazovanja.

Razredni procesi kao odrednice i posljedica emocija nastavnika i učenika bio je naziv zadnjeg predavanja prvog dana stručnog skupa. Dr. sc. Irena Burić objasnila je recipročne odnose između emocija nastavnika i učenika, kao i razredne procese poput kvalitete poučavanja, odnosa između nastavnika i učenika, uključenosti učenika u učenje koji su sastavni dio tog odnosa.

Drugi je dan stručnog skupa započeo predavanjem dr. sc. Ivana Markića o kulturi škole. Predavač je predstavio temeljna teorijska određenja i podjele kulture škola, objasnio razlike između toksične i tonične kulture škole te vrste odnosa i društvenih okolnosti kao prilika za izgradnju i/ili poboljšanje odnosa na svim razinama unutar ustanove. Promjene s kojima su pojedinci i kolektivi odgojno-obrazovnih ustanova bili suočeni mogu se promatrati kao prilike za novi početak, a aktivnosti poput projektnih, timskog rada, kolegijalnog opažanja nastave itd. značajno mogu unaprijediti kulturu ustanove. Kraj predavanja bio je usmjeren na pitanje što svatko od nas kao pojedinac može učiniti da bi ozračje i odnosi u matičnim ustanovama bili bolji.

Promocija zavičajnog govora kao zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra predavanje je kojim su Zvonimira Špoljar, prof. mentorica, i Zdravka Kramarić, prof. savjetnica, prikazale istraživanje koje su provele sa svojim učenicima o jednom od zaštićenih govora u Republici Hrvatskoj – donjosutlanskoj kajkavskoj ikavici. Opisale su načine i rezultate ispitivanja učenika, kao i suradnju s lokalnom zajednicom o zavičajnoj jezičnoj baštini. Predavačice su pokazale radove učeničke zadruge koja je izrađivala, promovirala i prodavala predmete od keramike s temom nematerijalne kulturne baštine što je dodatno povećalo vrijednost ovog istraživanja.

Zadnje predavanje drugog dana stručnog skupa održala je prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić koja je govorila o novim spoznajama o humoru i njegovom korištenju u nastavi, opisala nastavničke stilove humora te pokazala na koji se način humor može učinkovito uključiti u nastavu, djelovati motivirajuće za učenje te smanjiti ispitnu anksioznost.

Evaluacija

(docx: 58,56 KB)

Preuzmi