Najave i izvješća / 8. ožujka 2021.

Održan državni stručni skup Vrednovanje ostvarenosti ishoda u nastavi latinskoga jezika u strukovnim školama

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 23. veljače 2021. godine održan je online državni stručni skup namijenjen prvenstveno nastavnicima latinskog jezika u strukovnim školama Posljednji državni stručni skup namijenjen ciljanom profilu nastavnika održan je 2014. godine. Tema skupa bila je Vrednovanje ostvarenosti ishoda u nastavi latinskoga jezika u strukovnim školama. Cilj skupa bio je nastavnicima latinskog jezika u strukovnim srednjim školama pružiti više primjera dobre nastavne prakse koje će moći osobno primijeniti u vlastitoj nastavi.

Na početku stručnog skupa sudionike je pozdravila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać naglasivši da je ovaj skup organiziran u suradnji sa županijskim voditeljima te pozivom svim zainteresiranim nastavnicima da svojim doprinosima sami kreiraju ovaj skup.

Na skupu je aktivno sudjelovalo 80 sudionika i to ne samo iz redova nastavnika latinskog jezika u strukovnim školama već su sudjelovali i učitelji u osnovnim školama te nastavnici latinskog jezika u gimnazijama i klasičnim gimnazijama.

Stručni skup započeo je izlaganjem Suzane Đanić, dr. med., prof. mentor, nastavnice strukovnih predmeta u Školi za medicinske sestre Mlinarska u Zagrebu Cilj učenja latinskoga jezika u srednjim strukovnim školama s naglaskom da je latinski jezik u medicinskoj struci lingua Franca..

Ira Beck, prof. savjetnik, nastavnica latinskog jezika u Školi za medicinske sestre Vrapče u Zagrebu, u svojem predavanju Vrednovanje u sastavnici samostalni rad ponudila je vrlo detaljan opis kriterija vrednovanja i ocjenjivanja samostalnog rada učenika u nastavi uživo i u online okruženju.

Interaktivno predavanje Upotreba digitalnih alata u vrednovanju učeničkih postignuća nastavnice latinskog jezika u Veterinarskoj školi te u Školi za primalje u Zagrebu Vesne Tanasovski, prof., uvelo je nastavnike u maštoviti svijet digitalnih alata te su sudionici skupa i osobno mogli sudjelovati u raznim tipovima kreativnih vježbi usvajanja vokabulara i jezičnih i civilizacijskih sadržaja. Nastavnica latinskog jezika u Medicinskoj školi u Splitu Maja Kardum, prof. mentor u svojem predavanju Motivacijski načini usvajanja vokabulara u strukovnim programima zdravstvene škole osobito se vodila mišlju da je latinski jezik najpodatniji predmet za primjenu međupredmetnih i interdiciplinarnih tema koje kod učenika pobuđuju najveći interes, a time se povećava i motivacija za učenje latinskog jezika.

Praktični primjer rada na tekstu i usvajanje novih jezičnih sadržaja sudionici su mogli vidjeti u predavanju Obrada civilizacijskih sadržaja u 2. razredu srednje zdravstvene škole i obrada lekcije „De inflammationibus et earum curatione”, koje je održala nastavnica latinskoga jezika u Medicinskoj školi u Šibeniku Deana Karađole Radovčić, prof. mentor. Prezentacija je sadržavala tvorbu glagolskih oblika perfektne osnove na primjeru teksta iz udžbenika te obilje slikovnog materijala iz razvoja medicine u antičko doba

Posljednje predavanja Latinski nazivi biljaka i životinja / Kako motivirati učenike održao je Miroslav Kern, prof., nastavnik latinskoga jezika u Medicinskoj školi u Osijeku.

Zadnjih sat vremena skupa vodila se rasprava na okruglom stolu s temom: Izazovi u izvedbi nastave latinskoga jezika u strukovnim programima srednje škole. U raspravi se pokušalo odgovoriti na nekoliko pitanja: Planiranje nastavne godine: GIK ili Nastavni plan i program?, Potreba za održanjem latinskog jezika u strukovnim školama, Zadovoljstvo upotrebom postojećih udžbenika, Latinski jezik u strukovnim školama po programu opće gimnazije. Zajednički zaključak je da je latinski jezik u navedenim programima izborni predmet. Praksa je pokazala da učenici ovih srednjoškolskih programa vrlo teško prate nastavu latinskoga jezika na pripadajući im gimnazijskom programu učenja latinskoga jezika. Stoga je potrebno prilagoditi program i nastavna sredstva mogućnostima, ali prije sveg potrebama učenika.

Na kraju skupa provedena je evaluacija, sudionici su bili izuzetno zadovoljni predavačima, izborom tema te vrlo ugodnom, srdačnom i komunikativnom atmosferom.

Državni stručni skup u trajanju od 6 sati u online okruženju putem aplikacije Zoom organizirala je Kornelija Pavlić, prof. savjetnik, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje za klasične jezike.

Prezentacije sa stručnoga skupa

(zip: 28,48 MB)

Preuzmi