Najave i izvješća / 12. srpnja 2021.

Održan državni stručni skup Sociologija, zdravlje i društvo

Državni stručni skup za nastavnike sociologije i politike i gospodarstva naziva Sociologija, zdravlje i društvo održan je 2. srpnja 2021. online putem Zoom platforme na kojemu je sudjelovalo 113 nastavnika.

Cilj je stručnoga skupa bio prikazati primjenu novog pristupa poučavanju, mogućnosti provedbe projekata u nastavi te istaknuti važnost mentalnog zdravlja u obavljanju nastavničke profesije.

Stručni je skup otvorila prof. mentor Ivana Žnidarić Kajić koja je govorila o projektnoj nastavi sociologije i politike i gospodarstva i objasnila zašto je potrebno provoditi projekte u nastavi, prikazala primjere te tijek jednoga provedenog projekta. Prof. Dominik Ćosić je predstavio alternativni pristup podučavanju ekonomije u sklopu školskog predmeta Politika i gospodarstvo navodivši primjere kojima se zanimljivo i smisleno mogu povezati područja politike i ekonomije, a kojima bi se učenike potaknulo na razmišljanje o društvenim pojavama i problemima. Rezultate istraživanja iskustava i izazova nastave na daljinu iz perspektive osnovnoškolskih i srednjoškolskih predmetnih nastavnika izložile su dr. sc. Jana Vukić, docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i Đurđica Degač, asistentica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. O glasu učenika, važnosti učeničke participacije u životu škole te kako poticati aktivno sudjelovanje i glas učenika govorila je Višnja Pavlović iz Foruma za slobodu odgoja, a na završne riječi o utjecaju pandemije koronavirusa na mentalno zdravlje nadovezalo se zadnje predavanje o promociji mentalnog zdravlja u školskom okruženju uz primjenu mindfulness tehnika i tehnika nošenja sa stresom koje je održala izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nastavnici su mogli saznati što sve podrazumijeva pojam mentalno zdravlje, čuti koji su znakovi povezani sa stanjem stresa kod pojedinca te sudjelovati u nekoliko vježbi koje pomažu kod usmjeravanja pažnje na trenutno iskustvo. Predavačica je na kraju izložila rezultate istraživanja učinka mindfulness tehnika s djecom i mladima.

Nastavnici su u svojim evaluacijama iskazali veliko zadovoljstvo organizacijom stručnoga skupa, vrlo su visoko ocijenili stručnost i pripremljenost te jasnoću izlaganja predavača i predavačica. Primjenjivost informacija sa stručnog skupa u planiranju i provedbi nastavnih sati sociologije i/ili politike i gospodarstva, kao i korisnost koju će učenici dobiti od profesionalnog razvoja sudjelovanjem nastavnika na ovom stručnom skupu također su dobile visoke ocjene.

Evaluacija

(docx: 45,12 KB)

Preuzmi