Najave i izvješća / 7. rujna 2023.

Održan državni stručni skup o važnosti konceptualnog znanja i razumijevanja u nastavi povijesti

Državni stručni skup za mentore, savjetnike, izvrsne savjetnike i voditelje županijskih stručnih vijeća iz povijesti s temom Povijesni koncepti III. održan je na mreži 30. i 31. kolovoza 2023. godine. Skupu je nazočilo 97 sudionika. Na početku skup je pozdravila viša savjetnica za povijest Loranda Miletić. Nakon toga sudionici su upoznati sa sadržajem OneNote bilježnice u kojoj su sakupljena teorijska izlaganja o prethodno obrađenim povijesnim konceptima i primjeri dobre prakse voditelja grupnog rada i samih sudionika. Naime, ovo je bio treći u nizu državni skup namijenjen povijesnim konceptima.

Tema stručnog skupa izabrana je zbog sve većeg naglašavanja važnosti konceptualnog znanja i razumijevanja u nastavi povijesti. Postojeći Kurikulum nastavnog predmeta Povijest strukturiran je oko šest međusobno povezanih koncepata – vrijeme i prostor, uzroci i posljedice, kontinuiteti i promjene, povijesna perspektiva, rad s povijesnim izvorima te usporedba i sučeljavanje. Da bi se osiguralo razumijevanje koncepata, oni se u svojim elementarnim oblicima moraju početi poučavati od najranije dobi. Taj proces treba strpljivo i ustrajno razvijati od nižih razreda osnovne škole do kraja školovanja. Razumijevanje koncepata učenik treba sam izgraditi u svojem umu, ono se ne može naučiti napamet. Uloga učitelja u ovom procesu je presudna i ona ovisi o njegovim kompetencijama stečenim u poučavanju pojedinog koncepta. U ovogodišnjem programu stručnog skupa radilo se na konceptu Povijesne perspektive i Usporedbe i sučeljavanja. Iako je skup organiziran na mreži, stotinjak sudionika uspješno je aktivno učilo i kreiralo svoje prijedloge poučavanja. Rezultati njihova rada, ogledni primjeri voditelja radionica i dva plenarna izlaganja, uz materijale s prethodnih stručnih skupova, bit će sudionicima skupa dostupni u digitalnom alatu OneNote bilježnica.

Teme i predavači:

  • Povijesna perspektiva kao tehnički koncept u nastavi povijesti; Loranda Miletić, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ispostava Zadar
  • Koncept usporedbe i sučeljavanja; Valerija Turk Presečki, Gimnazija Daruvar, Medicinska škola i Turističko-ugostiteljska škola, Bjelovar.

U radioničkom dijelu stručnog skupa voditelji su predstavili sudionicima po jedan primjer poučavanja pojedinog koncepta, a potom su sudionici skupa, podijeljeni u 16 skupina, izrađivali svoje prijedloge.

Prema obrascu vrednovanja skupova Agencije za odgoj i obrazovanje, koji je sastavni dio ovog izvješća, sudionici su iskazali izuzetno zadovoljstvo temom, sadržajem, organizacijom, podrškom i vrijednošću skupa za njihovo učenje te su izrazili potrebu za nastavkom ovakvog modela stručnog usavršavanja.

Stručni skup je organizirala viša savjetnica Loranda Miletić.

Evaluacija

(pdf: 1,32 MB)

Preuzmi