Najave i izvješća / 3. travnja 2017.

Održan stručni skup Načini rukovođenja ravnatelja i izbori u predškolskoj ustanovi

dv1_mU organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u Zadru je od 29. do 31. ožujka 2017. godine održan 11. državni stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova Republike Hrvatske pod nazivom Načini rukovođenja ravnatelja i izbori u predškolskoj ustanovi. Voditeljica – organizatorica državnog stručnog skupa i jedan od predavača bila je mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi državnog stručnog skupa bili su ojačati opće i stručne  kompetencije  u području vođenja i rukovođenja, osposobiti ravnatelje za autonoman izbor stila vođenja adekvatnog za situaciju, steći uvid u profesionalizaciju uloge ravnatelja, menadžment vođenja predškolske ustanove, područje upravljanja kvalitetom i vođenja ljudi, povezati iskustva s kompetencijama i usporediti primjere dobre prakse.

DV2_mRavnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković-Pečenković, prof., otvorila je državni stručni skup uz prigodni govor. Istaknula je posebnosti vođenja ravnatelja/ica predškolskih ustanova, važnost transformacijskog vođenja i kvalitetu predškolskog sustava. Prvog dana državni stručni skup pozdravila je i Marija Ivanković, prof., voditeljica Službe za predškolski odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra Joso Nekić, prof. i voditeljica Odjela za predškolski odgoj iz Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba Bosiljka Devernay, prof. Skupu je nazočila i Biserka Bucković, posebna viša stručna savjetnica gradonačelnika Grada Zagreba.

ministar_mDrugog dana državni stručni skup pozdravio je ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić. Ministar je održao prigodno predavanje vezano na temu predškolskog odgoja i obrazovanja vezano uz propise, obuhvat djece rane i predškolske dobi, program predškole, financiranje, strategiju razvoja, ulogu ravnatelja i dr.). Također je odgovarao na pitanja sudionika skupa ravnatelja. Ravnateljice vrtića, sudionice skupa istaknule su da je prof. dr. sc. Pavo Barišić prvi ministar koji se ravnateljima/cama predškolskih ustanova obratio pozdravnom riječju i predavanjem te su izrazile posebno zadovoljstvo što je time ministar pridao veliku važnost prvoj stepenici odgoja i obrazovanja u vertikali sustav. Istaknuto je da je od 1997. godine, nakon donošenja Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13), rani i predškolski odgoj postaje sastavnim dijelom sustava odgoja i obrazovanja. U pratnji ministra bili su pomoćnica Sanja Putica, glavni savjetnik Ivan Milanović Litre, Ivana Bošnjak i savjetnici Katarina Matasić i Sebastian Tončić.

Voditeljica državnog stručnog skupa mr. sc. Inga Seme Stojnović u uvodnom je dijelu programa upoznala nazočne s temama državnog stručnog skupa. Zatim je  govorila u kojoj je fazi realizacija projekta Agencije (Erazmus+ -Leadcareer projekt) pod nazivom Jačanje kapaciteta ravnatelja za vođenje karijere odgojno-obrazovnih radnika koji su do sada realizirani. Posebno je istaknula da je prema planu, izrađen IO3 (intelektualni output 3) – kurikulum vođenja karijere, što je jedan od ključnih ishoda.

dv3_mPlenarnim predavanjem Ravnatelj odgojno-obrazovne ustanove: zanimanje i kvalifikacija prof. dr. sc. Dijane Vican sudionici su uvedeni u program skupa. Prof. dr. sc. Dijana Vican je između ostalog govorila o stanju i mogućnostima profesionalizacije uloge ravnatelja. Drugi predavač bila je mr. sc. Nada Žanko, psihologinja, certificirani  TA terapeut, edukator i supervizor za kliničko, organizacijsko i odgojno-obrazovno područje. Glavni cilj predavanja pod nazivom Rukovođenje procesima i vizijom vrtića i izbori bio je povećati svjesnost o važnosti rukovođenja. Predavanje je bilo usmjereno na to da ravnatelj rukovođenjem može davati previše/nedovoljno kontrole to o posljedicama istog: s nedovoljno kontrole mogu stradati procesi i sam ravnatelj jer nema dovoljno uvida što se događa; s previše kontrola može izazvati bunt, nedostatak autonomije. Također je govorila o preprekama koje ometaju dobro rukovođenje, bez obzira rukovodi li se radnim procesima, ljudskim odnosima, vizijom vrtića, mogućnostima izbora, pojedincima: (npr.: otporima, emocionalnim odnosima prema samome sebi, drugima i zadacima, sužavanju ili proširivanju ovlasti i dužnosti, nasrtaju na granice za koje je zadužen pojedinac ili kojima upravlja ravnatelj/ravnateljica).

Marija Ivanković, prof., govorila je o dvojbama oko primjene Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole, s posebnim osvrtom na fazu izmjena i dopuna Nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Između ostalog, istaknula je da je člankom 4. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, broj 85/06) određeno  da Agencija za odgoj i obrazovanje organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja te je jedina ovlaštena od Ministarstva znanosti i obrazovanja da to čini.

Velik interes pobudila je tema Postupak i dokumentacija vezana za stažiranje, polaganje stručnog ispita i napredovanje u zvanju, Tihane Šimunić, prof., voditeljice Odjela za opće poslove u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Preporuka je bila da navedenom predavanju odnosno okruglom stolu nazoče prije svega ravnatelji/ce u I. i II. mandatu.

Drugi dan državnog stručnog skupa započeo je pozdravnom riječju ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pave Barišića. Između ostalog ministar je istaknuo neke brojčane podatke i temeljne propise: sukladno odredbama članka 23. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, obrazovanje i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu.

dv4_mOsim obraćanja ministra drugog dana na  rasporedu su bila predavanja, iskustva iz prakse dječjih vrtića, radionice i okrugli stol. Docentica dr. sc. Diana Nenadić Bilan u svom je predavanju Uloga ravnatelja u upravljanju kvalitetom u ustanovama ranog i predškolskog odgoja govorila o ljudskim resursima kao području kvalitete rada; ljudskim potencijalima kao ključnim čimbenicima u ostvarivanju kvalitete u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Temeljni cilj izlaganja bio je usmjeren  prema  ravnatelju i njegovim ulogama u upravljanju kvalitetom ustanove, kao i njegovim brojnim kompetencijama u navedenim ulogama.

Iskustva iz prakse iznjeli su Gradski dječji vrtići iz Zadra Radost i Sunce, Dječji vrtić Dugo selo, Dječji vrtić M. Sachs – stručno-razvojni centar i Dječji vrtić Tratinčica. Teme su pokrivale prostor vrtićkih kurikuluma i specifičnosti kao što su: uključivanje djece tražitelja azila u predškolske ustanove; stručno razvojni centar koji se bavi područjem digitalnih kompetencija; matematičke kompetencije i dr.

Od ponuđenih radionica sudionici su mogli birati po dvije teme, npr.: Rukovođenje svojim snagama i emocijama, rukovođenje ljudima voditeljice Nade Žanko i još jednu po izboru. Ravnatelji su izrazili velik interes za sve teme ponuđene na radionicama no svojim brojnim potpisima posebno su istakli zanimanje za teme/voditeljica prema rangu mr. sc. Nade Žanko, Tihane Šimunić, prof., i Tončice Kalilić, prof. Treći dan uslijedilo je ponavljanje radionica i okrugli stol koji je za ravnatelje u I. i II. mandatu vodila Tihana Šimunić, prof.  Na okruglom  stola 2 pod nazivom  Načini rukovođenja i izbori u predškolskoj ustanovi – put do profesionalizacije uloge ravnatelja predškolske ustanove, koji je vodila mr. sc. Nada Žanko ravnatelji su bili aktivni sudionici, no između ostalog, spontano su počeli iznositi zadovoljstvo državnim stručnim skupom, pozitivne dojmove o važnosti ovakvih skupova. Zaduženi izvjestitelji/ravnatelji upoznali su nazočne o iskustvima sa svih radionica.

U zaključnom dijelu povjerenstvo za zaključke pročitalo je zaključke u pisanom obliku (ravnateljica Ana Dunatov i Mirjana Miočić), ali i pomoću vizualnog prikaza, tzv. fotodokumantiranja  (ravnateljica Mirjana Pešec). Zaključeno je da su ravnatelji imali prilike povećati svjesnost o važnosti rukovođenja, kreirati prostor u kojom su mogli istražiti osobno iskustvo u rukovođenju i mogućnostima izbora, zajedno razvijati ideje za intervencije u pojedinim situacijama, povećati sposobnost ostvarivanja profesionalnih ciljeva i dr. Između ostalog,  istaknuta je važna uloga Agencije za odgoj i obrazovanje u stručnom usavršavanju ravnatelja te zadovoljstvo obraćanjem ministra ravnateljima predškolskih ustanova. Ciljevi i ishodi državnog stručnog skupa u cijelosti su ostvareni te su ravnatelji izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom stručnog skupa i odabirom tema i predavača.