Najave i izvješća / 16. travnja 2021.

„Od početka zajedno“ − strategije podrške u radu s djecom/učenicima iz poremećaja spektra autizma

Agencija za odgoj i obrazovanje 9. travnja 2021. organizirala je u  suradnji s Centrom za autizam Zagreb drugi državni stručni skup edukacijskih rehabilitatora. Stručni skup s temom „Od početka zajedno“ − strategije podrške u radu s djecom/učenicima iz poremećaja spektra autizma održan je u aplikaciji Microsoft Teams. Trajao je jedan dan. Bio je namijenjen edukacijskim rehabilitatorima, a njima su se priključili i učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji  dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Interes i odaziv bili su veliki, od 200 prijavljenih sudionika skupu se online priključilo njih 184.

Pozdravnu riječ mnogobrojnim sudionicima uputila je dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, istaknuvši značaj ove teme za školovanje djece i učenika iz poremećaja spektra autizma te za doprinos profesionalnom razvoju kolega. Sudionicima se obratila i Žarka Klopotan, dipl. def., ravnateljica Centra za autizam, koja je uključena u pripremu i provedbu stručnih skupova „Od početka zajedno“ od samog početka (cijelo desetljeće).

Predavačice su bile  doc. dr. sc. Jasmina Stošić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Radmila Amanović, prof , mr. Ljiljana Umičević, Ivana Sladić Kljajić, prof. psih., Monika Jakobović, mag. rehab. educ., dr. sc. Dragana Mamić, Sandra Rožman, mag. rehab. educ. i Stanka Pinjuh, mag. rehab. educ., (mentori i savjetnici) Centra za autizam Zagreb, te Alemka Cindrić, mentorica iz DV Bajka.

Profesorica s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta dr. sc. Jasmina Stošić govorila je o  izazovima u pubertetu  i adolescenciji kako bi istaknula da i ovoj temi moramo posvetiti dužnu pažnju jer ju ocjenjuje dosad zanemarenom. Nositelji stručnih tema bili su stručnjaci Centra za autizam koji su sa sudionicima podijelili svoja znanja i dugogodišnja praktična iskustva. Predavačice, stručne djelatnice Centra za autizam, obradile su područja ključna za razumijevanje poremećaja iz spektra autizma i kvalitetno podučavanje djece s autizmom: komunikaciju, metode i pristupe, socijalno uključivanje putem socijalnih priča, nepoželjne oblike ponašanja i strategije nošenja s njima te senzorne teškoće. Sam završetak začinio je primjer iz prakse: obrada književnog djela Mate Lovraka pod nazivom „Naša priča iz vlaka“. Da rana dob i predškolski odgoj ne bi bili zanemareni, čuli smo i detaljan prikaz rada DV Bajka. Nakon svakog predavanja predavačice su odgovarale na pitanja postavljena u chatu. Rezultati evaluacije primjenom upitnika u aplikaciji Forms ukazali su na visok stupanj zadovoljstva sudionika ovim stručnim usavršavanjem. Mnogi  sudionici napisali su da je sadržaj edukacije primjenjiv u svakodnevnom radu.

Sudionici su svojim komentarima pružili vrijedne informacije o svojim potrebama i interesima što predstavlja smjernice za osmišljavanje budućih stručnih usavršavanja na istu temu. Državni stručni skup pripremala je i vodila viša stručna savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Mara Capar, mag. rehab. educ., koja je održala i uvodno predavanje.

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 123,85 KB)

Preuzmi