Najave i izvješća / 1. lipnja 2022.

Očuvanje identiteta nacionalne manjine kao temelj za stjecanje znanja, vještina i kompetencija

Dvodnevni državni stručni skupOčuvanje identiteta nacionalne manjine kao temelj za stjecanje znanja, vještina i kompetencija u organizaciji više savjetnice za srpsku nacionalnu manjinu Natalije Koprenice u suradnji sa svim višim savjetnicama i savjetnicima Agencije za nacionalne manjine održan je hibridno 18. i 19. svibnja 2022. u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta u Zagrebu i na daljinu putem ZOOM-a.

U uvodnom dijelu skup su pozdravili predstavnici češke, mađarske, srpske i talijanske nacionalne manjine i ujedno institucija koje brinu i surađuju na pitanjima odgoja i obrazovanja.

Biti kompetentan u suvremenom svijetu različitosti, stalnih promjena i velikih izazova znači raspolagati visokokonkurentnim sklopom znanja, vještina i stavova koji vode izgradnji samosvijesti i osjećaju osobne moći u privatnom, društvenom i profesionalnom životu. Iako se za tehnološku, kulturnu i tržišnu globalizaciju dugo držalo da će oslabiti osjećaj pripadnosti pojedinca primordijalnim grupama, ti su procesi, zajedno s rastućom nejednakošću među ljudima u svijetu, polučili suprotno. Zahtjev za priznanjem i očuvanjem povijesno distinktivnih kultura postao je dio globalnih kretanja. U europskim je zemljama osnaživanje identiteta osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama proklamirano kao jedan od imperativa društvenoga i gospodarskog razvoja. Primjerice, „Europski referentni okvir razvoja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje“, koji je jedna od središnjih alatki i politike osiguranja globalne konkurentnosti Europe i politike izgradnje Europe kao „širokog prostora demokratske sigurnosti“, uključuje dvije skupine kompetencija relevantnih za jačanje nacionalno-manjinskih identiteta: komunikativna kompetencija na materinjem jeziku i kulturno izražavanje te međuljudska, međukulturna i građanska kompetencija.

U skladu s tim, cilj je državnog-stručnog skupa Očuvanje identiteta nacionalne manjine kao temelj za stjecanje znanja, vještina i kompetencija, bio pojasniti vezu između njegovanja identiteta i stjecanja kompetentnosti. Nastojalo se odgovoriti na pitanja pridonosi li i preko kojih odgojno-obrazovnih sadržaja njegovanje manjinske kulture i identiteta kompetentnosti učenika pripadnika nacionalnih manjina te koji čimbenici olakšavaju, a koji otežavaju ili koče te procese u hrvatskom društvu.

Kao uvod u temu skupa dr.sc. Dinka Čorkalo Biruški je kroz predavanje (Manjinsko) obrazovanje u višeetničkim zajednicama u Hrvatskoj: stanje, izazovi i mogućnosti predstavila rezultate opsežnog domaćeg istraživanja o stanju, izazovima i mogućnostima odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina. Predavanjem Manjinski identiteti, pravo na obrazovanje i kompetentnost nam je dr.sc. Vedrana Spajić Vrkaš pojasnila pojmove iz naslova, a u nastavku prvog dana je fokus bio na učenju sadržaja koji pridonose očuvanju identiteta nacionalnih manjina (od simbolike i ikonografije, preko dijalektalnih izričaja i narodnih običaja, do materinskog jezika) s primjerima iz odgojno-obrazovne prakse.

Drugog dana skupa nam je dr. sc. Margareta Gregurović predstavila rezultate istraživanja o nejednakosti i predrasudama predavanjem Obrazovne nejednakosti i nacionalne manjine u Hrvatskoj: refleksija predrasuda javnosti ili problem sustava? . Zatim se sa dr. sc. Vedranom Spajić Vrkaš raspravljalo o vezi između njegovanja identiteta manjina i učenja za život u višekulturnom društvu kroz predavanje Identiteti i slabosti razvojnih modela interkulturne osjetljivosti , a naglasak na kritičko mišljenje te interkulturni i građanski odgoj i obrazovanje nam je dala dr. sc. Iva Buchberger kroz predavanje Kompetencija kritičkog mišljenja kao pretpostavka osnaživanja interkulturalnosti.

Na kraju oba radna dana predviđeno je bilo vrijeme za pitanja i odgovore, komentare i razmjenu ideja među svim sudionicima.

Evaluacija

(docx: 227,07 KB)

Preuzmi