Najave i izvješća / 27. prosinca 2022.

Novoizabrani ravnatelji osnovnih škola usavršavali znanja o stručno-pedagoškom radu

Viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola Vlade Matas organizirao je 15. studenoga 2022. godine stručni skup za novoizabrane ravnatelje osnovnih škola i ravnatelje osnovnih škola Republike Hrvatske u prvom  mandatu.

Stručni skup na kojem je sudjelovalo 84 ravnatelja održao se u Zagrebu, a tema je bila Stručno-pedagoški rad ravnatelja.

Tijekom prvoga izlaganja na skupu viši savjetnik je upoznao sudionike o tome Što poduzimaju ravnatelji zbog neizvršavanja obveza? Ravnatelji trebaju znati koji se koraci, kada i kako poduzimaju ako radnici u ustanovi ne izvršavaju svoje obveze. Dio radnika u školi postupa na temelju naslijeđenih i nepisanih pravila pa je za svakog ravnatelja, na početku mandata, vrlo važno da svi radnici znaju koje su njihove obveze koje proizlaze iz Zakona o radu, Zakona o odgoju i obrazovanju i niza pravilnika koji reguliraju posebna područja odgojno-obrazovnog rada.

Broj učenika s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanova je svake godine sve veći pa je viši savjetnik Robert Cimperman upoznao ravnatelje o Smjernicama za rad s učenicima s teškoćama i ulogom ravnatelja u cjelokupnom procesu inkluzije učenika s teškoćama u redovni sustav odgoja i obrazovanja. Tijekom izlaganja viši savjetnik Robert Cimperman upoznao je sudionike s koracima u izradi indvidualiziranoga kurikuluma za učenike s teškoćama, s vrednovanjem učenika s teškoćama i s obvezama ravnatelja u cjelokupnom procesu školovanja učenika s teškoćama.

Vanjski suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje, ravnatelj OŠ Antuna Gustava Matoša iz Zagreba, Antonio Jurčev, ravnatelj savjetnik i voditelj županijskoga stručnog vijeća ravnatelja osnovnih škola u Gradu Zagrebu, govorio je o temi  Implementacija IKT-a u odgojno-obrazovni sustav te im je na pristupačan i zoran način približio promjene koje su se posljedično dogodile ili će se događati u našim školama.

Govoreći o temi Dokumentacija u školi viši savjetnik Vlade Matas stavio je naglasak na obveznu i ostalu dokumentaciju kojom se ravnatelj školske ustanove koristi u svome radu. Sudionici su dobili upute o tome što i kako pratiti u pedagoškoj dokumentaciji, na koji način ukazati učiteljima na uočene propuste te kako o tome oblikovati zabilješke u e-Dnevniku.

Sudionici skupa obaviješteni su da će na svoje e-adrese dobiti sve prezentacije sa skupa te druge materijale koji im mogu koristiti u radu. 

Na kraju skupa viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola Vlade Matas omogućio je ravnateljima postavljanje pitanja vezanih uz temu stručnog skupa, kao i ostalih pitanja povezanih sa svakodnevnim radom ravnatelja te svim sudionicima zaželio mnogo mirnih i radosnih trenutaka u blagdanima koji su pred nama.

Evaluacija

(docx: 26,93 KB)

Preuzmi