Najave i izvješća / 13. srpnja 2021.

Nastavnici filozofije analizirali novi kurikulu i raspravili izazove u poučavanju

Stručni skup za nastavnice i nastavnike filozofije pod naslovom Novi kurikul filozofije održan je 2. srpnja 2021. Na skup su se mogli prijaviti nastavnici i nastavnice filozofije iz cijele zemlje i u tome je smislu skup imao državni karakter. Skup je održan u online okruženju, a korištena je komunikacijska aplikacija Zoom. Na skup se prijavilo 104 kolegica i kolega, dok je broj sudionika tijekom skupa varirao.

Skup je imao tri osnovna cilja:

1.  Analizirati ključne dimenzije novog kurikula filozofije i raspraviti izazove u poučavanju koji iz njega proizlaze.

2.  Analizirati i raspraviti odnos između povijesne i problemske paradigme poučavanja filozofije.

3.  Identificirati potrebe na temelju kojih će se koncipirati stručno usavršavanje nastavnika.

U prvom je predavanju kolegica Katarina Stupalo, prof. savjetnik (Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb), predstavila i analizirala novi kurikulum, nakon čega je uslijedila rasprava o zahtjevima koje takav kurikulum stavlja pred nastavnike.

U drugom je predavanju kolega Krešimir Gracin, prof. savjetnik (XV. gmnazija, Zagreb), upozorio na specifičnosti odnosa povijesnofilozofijskog i problemskog pristupa u poučavanju filozofije, demonstrirajući njihovo moguće povezivanje.

U pozivu na stručni skup sudionicima je poslana i poveznica na Google Forms da bi ispunili evaluacijski upitnik. Upitnik je ispunio 81 sudionik skupa (u prilogu). Sažetak informacija dobivenih pomoću evaluacijskog upitnika je sljedeći:

  • svi sudionici skupa koji su ispunili evaluacijski obrazac smatraju da je tema skupa bila u potpunosti ili u velikoj mjeri aktualna, a gotovo svi da je tema skupa povezana s realnim potrebama nastavnika
  • svi sudionici skupa koji su ispunili evaluacijiski obrazac smatraju da su predavači bili u potpunosti ili u velikoj mjeri dobro pripremljeni, a gotovo svi da su izlaganja u potpunosti ili u velikoj mjeri bila dobro strukturirana i jasna
  • svi sudionici skupa koji su ispunili evaluacijiski obrazac smatraju da je tijekom skupa bilo dovoljno prilike za postavljanje pitanja i iznošenje vlastitog mišljenja
  • 93% sudionika skupa koji su ispunili evaluacijiski obrazac procjenjuje kvalitetu stručnog skupa u cjelini vrlo visokom.

U otvorenom dijelu upitnika učestali su sljedeći prijedlozi tema budućih skupova:

  1. Korištenje eseja u nastavi filozofije i njihovo vrednovanje.
  2. Najznačajniji problemi filozofije znanosti, filozofije jezika i filozofije umjetnosti.
  3. Vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi filozofije.

Tomislav Reškovac, prof., vanjski suradnik AZOO-a za filozofiju, logiku i etiku

Evaluacija stručnoga skupa

(pdf: 576,11 KB)

Preuzmi