Najave i izvješća / 19. travnja 2009.

Međužupanijski stručni skup za nastavnike engleskog jezika u Splitu

U Osnovnoj školi Bol u Splitu održan je 15. travnja 2009. godine međužupanijski stručni skup za nastavnike engleskoga jezika srednjih škola Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u trajanju od šest sati.

Teme:

  • O školskom kurikulumu (predavačice: Jasenka Splivalo, prof., profesor savjetnik i Zdenka Blaslov, prof., profesor mentor)
  • Zaštita prava djece u odgojno-obrazovnim ustanovama (predavačica: Hajdi Jelaska Relja, prof., stručni suradnik mentor) 
  • Priprema učenika strukovnih škola za polaganje ispita državne mature (predavačica: Ivana Lekić, prof.) 
  • Razvijanje vještina čitanja, pisanja i govorenja u engleskom jeziku (voditeljice pedagoških radionica: Cvjetanka Božanić, prof., profesor savjetnik, Gordana Nikolić, prof., profesor savjetnik i Magda Maver, prof., profesor savjetnik)

Voditeljica programa: Ivana Lekić, prof., viša savjetnica

Dokumenti