Najave i izvješća / 29. kolovoza 2009.

Metodički postupci u obučavanju tehnike skoka u vis

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 28. kolovoza 2009. u I. gimnaziji u Zagrebu održan je stručni skup za nastavnike tjelesne i zdravstvene kulture srednjih škola.

Seminaru je prisustvovalo 67 nastavnika iz srednjih škola Grada Zagreba te Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županije.

Rad skupa je ostvaren u tri cjeline, kao teorijska predavanja, rad u radionicama u športskoj dvorani škole i završni dio uz podjelu potvrda o pohađanju seminara s evaluacijom stručnog skupa.

Predavači s Kineziološkog fakulteta doc. dr. Ljubomir Antekolović, mr. sc. Igor Gruić i mr. sc. Katarina Ohnjec održali su izlaganja i pedagoške radionice na temu:

1. Metodički postupci u obučavanju tehnika skoka u vis i vježbe za razvoj snage – izlaganje i pedagoška radionica i
2. Metodički postupci u obučavanju elemenata tehnike u rukometu, izlaganje i pedagoška radionica.

Nakon obrade evaluacijskih listi, može se zaključiti da su svi sudionici seminara izuzetno zadovoljni radom i kvalitetom održanog skupa, teorijskim i praktičnim izlaganjima, a prijedlozi koje su sudionici seminara naveli poslužit će u budućnosti za daljnje poboljšanje slijedećih edukacija.

Voditelj seminara viši savjetnik Željko Štefanac, prof.