Najave i izvješća / 20. travnja 2021.

Metode timskoga rada u nastavi klasičnih jezika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 9. travnja 2021. godine održan je online državni stručni skup namijenjen učiteljima i nastavnicima latinskoga i grčkog jezika. Tema skupa bila je Metode timskoga rada u nastavi latinskoga jezika. Cilj skupa bio je učiteljima i nastavnicima klasičnih jezika pokazati različite modele grupnog i timskoga rada, npr. timski rad među učenicima u učioničkoj i izvanučioničkoj nastavi, suradnja više nastavnika na zajedničkim nastavnim temama te osvijestiti ulogu nastavnika u grupnom i timskom radu. I u konačnici cilj je bio prikazati što više primjera dobre nastavne prakse koji se mogu primijeniti u vlastitoj nastavi.

Na skupu je aktivno sudjelovalo 107 sudionika, a sve je na početku stručnoga skupa srdačno pozdravila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać.

Stručni skup započeo je izlaganjem Timski rad – ključna kompetencija za 21. stoljećekoji je održala izv. prof. dr. sc. Renata Jukić, profesorica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Profesorica Jukić istakla je da živimo u užurbanom i nestalnom vremenu cjeloživotnog učenja koje zahtijeva prilagodbu nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu. Ta se prilagodba temelji na primjeni raznih znanja, vještina i sposobnosti a osobito na suradnji i timskom duhu. Sudionici su mogli uočiti bitne razlike između grupe i tima, a u raspravi su posebno pohvalili dio predavanja o kulturi škole.

U nastavku su slijedila izlaganja s primjerima dobre nastavne prakse. Učiteljica grčkog i latinskog jezika u O.Š. Matija Gubec u Zagrebu Nikolina Katulić, prof., u svom izlaganju Projektna i istraživačka nastava u osnovnim klasičnim školama pokazala je svu kreativnost svoga osobnoga rada u suradnji s drugim učiteljima u školi te zadivljujuću maštovitost svojih učenika. Posebno je naglasila važnost integrirane nastave te prednost klasičnih jezika pred ostalim nastavnim predmetima prilikom ostvarivanja korelacija s interdisciplinarnim i međupredmetnim temama predviđenima Nacionalnim kurikulom.

Izazovi timskoga rada na tekstu bilo je izlaganje kojim je nastavnik latinskog i grčkog jezika u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Osijeku Matija Zorić, prof. savjetnik, pokazao rezultate vlastitog eksperimenta koji provodi već četiri godine, inzistirajući isključivo na grupnom i timskom radu prilikom prevođenja originalnih ili prilagođenih latinskih i grčkih tekstova. Primjena ovog modela podjele učenika u grupe i podgrupe pokazuje veću učinkovitost u količini prevedenog teksta, znatno povećava učeničku motivaciju i socijalne vještine te bitno pridonosi osjećaju uspješnosti i zadovoljstva i učenika i nastavnika.

Timsku suradnju dvije nastavnice na primjeru organiziranja zajedničkog nastavnog sata latinskog jezika i nastavnog sata povijesti u Gimnaziji Karlovac zajednički su prezentirale nastavnica latinskog jezika Zrinka Nekić, prof. savjetnik, predavanjem Uspon Rima – interdisciplinarni pristup nastavi latinskoga jezika i nastavnica povijesti Natalija Jadrić, prof. savjetnik, predavanjem Najstariji stanovnici Apeninskog poluotoka, Rim u doba kraljeva – interdisciplinarni pristup nastavi povijesti. Cilj ovoga zajedničkog predavanja je pokazati kako se na primjeru zajedničkog sata latinskog jezika i povijesti mogu povezati zajednički nastavni sadržaji obaju predmeta, potaknuti učenike da naučene sadržaje primjenjuju na više nastavnih predmeta te im ukazati na isprepletenost tema koje čine cjelinu. Nastavnice su prikazale tijek nastavnog sata u trajanju od 45 minuta razrađen po etapama koje su uključivale aktivnosti učenika i nastavnika.

Posljednje predavanje imalo je za cilj pokazati učiteljima i nastavnicima neke od načina efikasne komunikacije koja pomaže da bolje shvate sebe i svoju okolinu, da se lakše nose s izazovima na radnom mjestu u komunikaciji s učenicima, roditeljima, kolegama u zbornici i nadređenima. Predavanje pod naslovom Timski rad i komunikacija bilo je vrlo iskustveno i životno, a održala ga je profesorica sociologije Sanja Zdunić, prof., timska voditeljica, komunikacijska trenerica i mentorica u savjetodavnom društvu Da za edukaciju d.o.o.

Provedena je evaluacija državnog skupa, a sudionici su bili izuzetno zadovoljni predavačima,i ponuđenim temama (4.87), organizacijom skupa u cijelosti (4.94) te vrlo ugodnom, srdačnom i komunikativnom atmosferom (4.97). Državni stručni skup u trajanju od 6 sati u online okruženju putem aplikacije Zoom organizirala je Kornelija Pavlić, prof. savjetnik, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje za klasične jezike.

Prezentacije sa stručnoga skupa

(zip: 14,79 MB)

Preuzmi