Najave i izvješća / 18. srpnja 2022.

Međupredmetne teme u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture

Državni stručni skup za učitelje tjelesne i zdravstvene kulture na kojem se govorilo o tome kako se  međupredmetne teme mogu ukomponirati u nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, unaprjeđenju ključnih kompetencija učitelja tjelesne i zdravstvene kulture i napredovanju u struci održan je online 4. srpnja 2022. godine. Organizator državnog stručnog skupa je viša savjetnica Nataša Momčinović, prof. Na stručnom usavršavanju sudjelovalo je gotovo 400 učitelja osnovnih škola tjelesne i zdravstvene kulture.

Državni stručni skup je otvorila  ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać koja je svim sudionicima zaželjela dobrodošlicu na državni stručni skup, odmor od zahtjevne nastavne godine i uspješan početak iduće školske godine. Na skupu su predavanja održali: prof. dr. sc. Renata Barić s Kineziološkog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Ljiljana Hanžek, prof. savjetnik, učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi Voltino i Nataša Momčinović, prof., viša savjetnica iz Agencija za odgoj i obrazovanje.

Učiteljica Ljiljana Hanžek, prof. savjetnik održala je  predavanje o primjeni međupredmetnih tema u predmetu Tjelesna i zdravstvena kultura. U predavanju su pokazani primjeri dobre prakse popraćeni video prikazima i detaljnim objašnjenjima sadržaja te na koji način se međupredmetne teme mogu provesti u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture da bi se učenici dodatno motivirali, a da se ne smanjuje tjelesna aktivnost na nastavi. Ljiljana Hanžek, prof. je naglasila važnost suradnje s učenicima i individualnog pristupa prema svakom učeniku. Unaprjeđenje ključnih kompetencija učitelja tjelesne i zdravstvene kulture prezentirala je doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković sa Sveučilišta u Zagrebu, Učiteljski fakultet i predavačica na kolegiju didaktike i pedagogije na Kineziološkom fakultetu. Predavanje i prezentaciju je usmjerila na unaprjeđenje osobnih kompetencija kao učitelja te usklađivanju osobnih kompetencija s profesionalnim kompetencijama. Posebno se osvrnula na način rada s učenicima u uvjetima COVID-19 pandemije. Temu psihičko i fizičko zdravlje u post-covid vremenu prezentirala je prof. dr.sc Renata Barić s Kineziološkog fakulteta koja je govorila o izazovima vremena za vrijeme pandemije, uvjetima održavanja nastave u školama i psihičkim posljedicama koje je takva situacija ostavila na učenike i učitelje. Prezentacijom i uključivanjem sudionika u predavanje dala je savjete kako pomoći sebi i svojim učenicima kroz predmet Tjelesne i zdravstvene kulture i ostale sportske aktivnosti naglašavajući važnost redovitog vježbanja. Zadnje predavanje imala je viša savjetnica za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Nataša Momčinović, prof., na temu napredovanja u struci gdje se kroz prezentaciju prikazala procedura napredovanja u zvanje, koji su koraci i koje su obaveze sudionika u procesu napredovanja. Učiteljima je ponuđena  pomoć u proceduri napredovanja od strane više savjetnice.

Evaluacija stručnog skupa pokazala je zadovoljstvo učitelja organizacijom, pripremljenošću predavača te sadržajima stručnog skupa. U svojim su prijedlozima nastavnici navodili teme koje su smatrali važnim za buduće stručne skupove.

Evaluacija

(docx: 80,23 KB)

Preuzmi