Najave i izvješća / 8. rujna 2011.

Materijali sa stručnog skupa za učitelje tehničke kulture Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije

Učitelji tehničke kulture Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije okupili su se 1. rujna 2011. na stručnom skupu u prostorima novog Sveučilišnog kampusa u Rijeci. Oko pedeset učitelja mogli su čuti predavanja koja su održali : mr.sc. luka Majetić, Damir Purković, Darko Suman i Eugen Ban i dobiti informacije o metodici nastave tehničke kulture, problemskoj nastavi u tehničkoj kulturi, problemima vezanim uz terminologiju i stručne propuste u udžbenicima za tehničku kulturu i elementima ocjenjivanja u nastavi tehničke kulture. Pored predavanja održana je i radionica na temu „Pisanje jediničnih skupova ishoda učenja u nastavi tehničke kulture“. Objavljujemo materijale sa stručnog skupa.

Eugen Ban, prof.
viši savjetnik za teh. kulturu i informatiku

Dokumenti