Najave i izvješća / 23. veljače 2016.

Materijali sa stručnog skupa za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova u 1. godini 1. mandata

Stručni skup za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova u 1. godini 1. mandata održan je 23. veljače 2016. godine u Rijeci.