Najave i izvješća / 15. listopada 2013.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike učitelje i nastavnike hrvatskog jezika, Osijek 2013.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupu za pripravnike Stručno- metodička priprema za polaganje stručnog ispita za učitelje i nastavnike hrvatskog jezika koji se održavao 1. listopada 2013. u Osijeku.

Dokumenti