Najave i izvješća / 15. siječnja 2015.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike matematike, Zagreb siječanj 2015.

U Zagrebu je 5. siječnja 2015. održan međužupanijski stručni skup za nastavnike matematike pripravnike i njihove mentore, s temom Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita.

Profesorica Boženka Lončar govorila je o svom iskustvu u radu s djecom s ADHD-om i izazovima takvog rada.

Doc.dr.sc. Tomislav Šikić održao je predavanje s temom Stručni ispit za pripravnike u srednjim školama između Bolonjskog procesa i NOK-a, s osvrtom na pisani i usmeni dio stručnog ispita.

Viša savjetnica za matematiku prof. Mirjana Konosić održala je predavanje o motivacijskim primjerima u nastavi matematike u srednjoj školi nakon kojeg je održala i radionicu. Na radionici su sudionici sami smislili i predstavili petnaestak vrlo zanimljivih motivacijskih primjera primjenjivih u nastavi.

Dokumenti