Najave i izvješća / 22. rujna 2015.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike informatike i tehničke kulture, Rijeka 2015.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa za pripravnike informatike i tehničke kulture, održanog u Rijeci 2. rujna 2015. godine.

Dokumenti