Najave i izvješća / 18. siječnja 2013.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije u Zagrebu, siječanj 2013.

Stručni skup za pripravnike geografije održan je 7. siječnja 2013. u Zagrebu. Objavljujemo materijale sa stručnog skupa.

Dokumenti