Najave i izvješća / 21. siječnja 2015.

Materijali sa stručnog skupa za pripravnike geografije u Osijeku, siječanj 2015.

Objavljujemo materijale s održanog stručnog skupa za pripravnike i njihove mentore, učitelje i nastavnike geografije, Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita koji je održan 5. siječnja 2015. u OŠ Ivana Filipovića u Osijeku.

Dokumenti