Najave i izvješća / 24. siječnja 2012.

Materijali sa stručnog skupa više savjetnice Borjanke Smojver, siječanj 2012.

Stručni skup namijenjen nastavnicima biologije i kemije Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije održan je u Ekonomskoj školi Mijo Mirković, u Rijeci 13. siječnja 2012. Tema je skupa bila Vrednovanje učeničkih postignuća. Sudjelovalo je 60 nastavnika, a rad je organiziran kroz četiri interaktivna predavanja i radionice. Objavljujemo materijale sa stručnog skupa.

Dokumenti