Najave i izvješća / 2. srpnja 2014.

Materijali sa stručnog skupa učitelja i nastavnika Prirode i Biologije, Rijeka lipanj 2014.

Objavljujemo radne materijale sa stručnog skupa učitelja i nastavnika Prirode i Biologije u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji održanog 27. lipnja u Rijeci. Tema stručnog skupa, kojeg je organizira više savjetnica Borjanka Smojver,  bila je Istraživačko učenje u funkciji ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva  u nastavnim predmetima Prirode i Biologije.

Dokumenti