Najave i izvješća / 25. rujna 2017.

Materijali sa stručnog skupa Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama za rani i predškolski odgoj

U Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu 22. rujna 2017. godine održan je stručni skup Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama za rani i predškolski odgoj, koji je organizirala mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica za predškolski odgoj Agencije za odgoj i obrazovanje.
U nastavku objavljujemo materijale sa stručnog skupa. 

Dokumenti