Najave i izvješća / 10. veljače 2015.

Materijali sa stručnog skupa Ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova u prvoj godini prvog mandata, Rijeka veljača 2015.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa Ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova u prvoj godini mandata, koji je održan u Rijeci 10. veljače 2015. godine.

Dokumenti