Najave i izvješća / 22. listopada 2014.

Materijali sa stručnog skupa Od tijela do psihe, od igre do kreativnosti

Objavljujemo materijale s međužupanijskog stručnog skupa za stručne suradnike Od tijela do psihe, od igre do kreativnosti, koji je 7. listopada 2014. održan u u Splitu. Skup je održan u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, Školom za dizajn, Školom likovnih umjetnosti, Zdravstvenom školom Split s ciljem razvijanja senzibiliteta za međusektorsku suradnju u ostvarivanju zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja djece i mladih.

Dokumenti