Najave i izvješća / 19. siječnja 2015.

Materijali sa stručnog skupa Modaliteti učenja i poučavanja, Zagreb, siječanj 2015.

U Zagrebu je, 5. siječnja 2015.održan stručni skup za učitelje biologije na temu Modaliteti učenja i poučavanja. Uvodno predavanje održala je dr. sc. Mirna Kostović-Srzentić, psihologinja s Visokog zdravstvenog učilišta u Zagrebu. Nakon toga se 120 sudionika stručnog skupa rasporedilo u 6 radionica i to tijekom 2 termina pa je svaki učitelj sudjelovao u 2 radionice – jednoj s temom vizualnih modaliteta učenja i poučavanja i drugoj s temom kinestetičkih modaliteta.

Voditeljice radionica posvećenih kinestetičkim modalitetima bile su Mirna Kostović-Srzentić i Zrinka Pukljak-Iričanin predavači s Visokog zdravstvenog učilišta u Zagrebu te učiteljice iz zagrebačkih škola Ruža Bule i Petrana Lubina. Voditeljice radionica posvećenih vizualnim modalitetima bile su Ines Radanović (PMF, Zagreb) te učiteljice iz zagrebačkih škola Valerija Begić i Ana Lopac-Groš. U završnom dijelu stručnog skupa sudionici su u slobodnoj formi napisali osvrt na stručni skup, a njihove su ocjene ukupno bile iznimno pozitivne, uz naglašavanje primjenjivosti predstavljenih modaliteta učenja i poučavanja. Ljubazni domaćini stručnog skupa bili su ravnatelj i djelatnici OŠ Kajzerica.

Dokumenti