Najave i izvješća / 4. rujna 2017.

Materijali sa stručnog skupa Likovno-pedagoška istraživanja u ranome i predškolskom odgoju i obrazovanju

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa Likovno-pedagoška istraživanja u ranome i predškolskom odgoju i obrazovanju, Likovna umjetnost u podršci cjelovitog razvoja djeteta, održanoga 31. 8. 2017. godine na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Dokumenti