Najave i izvješća / 25. siječnja 2016.

Materijali sa stručnog skupa Komunikacijske vještine i razvijanje kompetencija Učiti kako učiti u nastavi kemije, siječanj 2016.

Objavljujemo materijale sa stručnoga skupa održanog 13. siječnja 2016. godine u Zagrebu na PMF-u, pod nazivom Komunikacijske vještine i razvijanje kompetencija Učiti kako učiti u nastavi kemije.

Dokumenti