Najave i izvješća / 19. rujna 2014.

Materijali sa stručnog skupa Kompetencija nastavnika i kurikularni pristup, rujan 2014.

Stručni skup Kompetencija nastavnika i kurikularni pristup namijenjen nastavnicima sociologije i politike i gospodarstva održan je 5. rujna 2014. u Zagrebu. Objavljujemo materijale sa stručnog skupa.

Dokumenti