Najave i izvješća / 13. rujna 2013.

Materijali sa stručnog skupa Debata u nastavi stranog jezika, kolovoz 2013.

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike engleskoga i njemačkoga jezika održanih u razdoblju od 28. do 30. kolovoza 2013. u Splitu na temu Debata u nastavi stranoga jezika.

Dokumenti