Najave i izvješća / 14. rujna 2011.

Materijali sa stručnog skupa više savjetnice Sonje Burčar, rujan 2011.

Viša savjetnica za geografiju Sonja Burčar održala je 1. rujna 2011. godine u Slavonskom Brodu međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike geografije Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije. Objavljujemo materijale sa stručnog skupa.

Dokumenti