Najave i izvješća / 24. rujna 2014.

Materijali sa stručnih skupova više savjetnice O. Martinis 2014.

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova više savjetnice Olgice Martinis, a koji se odnose na skupova za pripravnike kemija, SŠ (3.1. i 3.9.2014.), stručno usavršavanje za nastavnike kemije u strukovnim školama-strukovne kurikulume u eksperimentalnom programu srednjih škola (8.1. 2014.), stručno usavršavanje za učitelje/nastavnike kemije na temu Istraživačkim učenjem do ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva u nastavi kemije (9.1, 10.1.,30.6, 29.8. 2014.), stručno usavršavanje za učitelje/nastavnike kemije i biologije na temu Inovativni pristup obradi kemijskih i bioloških koncepata u nastavi biologije/kemije (održana 3 modula:22.01.,23.4., 4.9. 2014.) i stručno usavršavanje za učitelje/nastavnike kemije na temu Pristup obradi koncepta Kemijska ravnoteža (3.7.,4.7.,5.9.).

Dokumenti