Najave i izvješća / 5. rujna 2012.

Materijali sa stručnih skupova više savjetnice A. Kovač za učitelje matematike, 2012.

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova za učitelje matematike Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Istarske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije koji su održani u lipnju 2012. te Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke,  Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji su održani u kolovozu 2012.Skupove je organizirala viša savjetnica za matematiku Ankica Kovač.

Dokumenti