Najave i izvješća / 3. ožujka 2015.

Materijali sa stručnih skupova učitelja i nastavnika fizike, Rijeka veljača 2015.

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova učitelja i nastavnika fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije na temu „Konceptualna nastava i metodički praktikum iz mehanike“ održanih 25. i 26. veljače 2015. na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

Dokumenti