Najave i izvješća / 5. rujna 2014.

Materijali sa stručnih skupova Psihički i spolni razvoj

Objavljujemo materijale s međužupanijskih stručnih skupova za stručne suradnike psihologe osnovnih i srednjih škola koji su održani u Zagrebu, 17.3.2014. i Splitu 14.5.2014. u organizaciji više savjetnice za stručne suradnike i nastavnike psihologije Teodore Dubrović, prof. na temu Psihički i spolni razvoj.

Dokumenti