Najave i izvješća / 19. rujna 2014.

Materijali sa stručnih skupova Planiranje i programiranje nastave matematike danas

U Zagrebu su od 1. do 4. rujna 2014. održani međužupanijski stručni skupovi za nastavnike matematike s temom Planiranje i programiranje nastave matematike danas. Viša savjetnica Mirjana Konosić govorila je kako se zaokret u kurikulumskoj politici koju donosi NOK može i prije donošenja predmetnih kurikuluma odraziti na izradu operativnih planova i programa nastave matematike. Profesorica sa zagrebačkog PMF-a prof.dr.sc. Sanja Varošanec u svom je predavanju predstavila nastavnu temu Podaci. Osvrnula se na dijelove kojih i sada ima u osnovnoj i srednjoj školi, a osobito je zanimljivo prikazala dijelova te teme koji su u NOK-u a koji će se tek raditi. Skupovi su završili radionicama na kojima su se izrađivali konkretni operativni planovi koristeći rečeno na predavanjima.

Dokumenti