Najave i izvješća / 3. veljače 2016.

Materijali sa stručnih skupova o pripremi ispitnih katologa na državnoj maturi iz biologije

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova učitelja i nastavnika biologije, koji su organizirani u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja, o strukturi i pripremi ispitnih kataloga na državnoj maturu iz biologije 2015/2016.

Dokumenti