Najave i izvješća / 13. rujna 2011.

Materijali sa stručnih skupova više savjetnice Šimice Mihaljević – Stilovi učenja i kreativnost u nastavi

Viša savjetnica za razrednu nastavu Šimica Mihaljević održala je tijekom lipnja, srpnja i kolovoza nekoliko stručnih skupova za učitelje razredne nastave Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke županije s temom Stilovi učenja i Kreativnost u nastavi. Objavljujemo materijale sa stručnih skupova.

Dokumenti