Najave i izvješća / 9. studenoga 2018.

Materijali sa stručnog skupa za nastavnike logike, Zagreb listopada 2018.

Objavljujemo prezentacije sa stručnog skupa za nastavnike logike, koji je 6. listopada održan u Zagrebu.

I. Skelac: Odnos sintakse i semantike u prevođenju pri prevođenju na jezik logike (PDF: 199 kb)

L. Mikec : Pristup konstrukciji izvođenja dokaza u sustavu prirodne dedukcije (PDF: 228 kb)