Najave i izvješća / 9. siječnja 2012.

Materijali sa skupova Vrednovanje postignuća učenika s obrazovnim teškoćama, siječanj 2012.

Stručni skupovi namijenjeni učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije održani su u Rijeci i Puli 4. i 5. siječnja 2012.  Tema je skupova bila Vrednovanje postignuća učenika s obrazovnim teškoćama. Objavljujemo materijale sa stručnih skupova.

Dokumenti