Najave i izvješća / 18. siječnja 2012.

Materijali sa skupova više savjetnice Marijane Toljan, siječanj 2012.

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova Edukacijska istraživanja u kemiji i utjecaj na nastavnu praksu za učitelja kemije koji su održani 9. i 10. siječnja 2012. u Zagrebu i 13. siječnja 2012. u Varaždinu.

Dokumenti