Najave i izvješća / 8. rujna 2014.

Materijali sa skupova Integriranje međupremetnih sadržaja Građanskoga odgoja i obrazovanja u nastavu geografije

Od 25. do 28. kolovoza 2014. održana su četiri jednodnevna međužupanijska stručna skupa za učitelje i nastavnike geografije u Varaždinu, Bjelovaru i Zagrebu (2). Tema je bila posvećena integriranju međupremetnih sadržaja Građanskoga odgoja i obrazovanja u nastavu geografije. Sudionici su upoznati s važnošću građanske kompetencije u kontekstu uvođenja međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO-a, planiranjem razvoja građanske kompetencije u okviru nastave geografije, iskustvima u eksperimentalnoj fazi uvođenja GOO-a u OŠ „Đuro Ester“ (Koprivnica) kroz nastavu geografije i primjerima nekih metoda koje pridonose učinkovitom učenju (istraživački projekti i rasprava).

Program stručnih skupova realizirale su doc. dr. sc. Ružica Vuk, Dubravka Vajdić, prof., učiteljica geografije u OŠ „Đuro Ester“ i Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica u AZOO-u, a u provedbi je sudjelovao 291 učitelj i nastavnik geografije.

Vesna Milić, dipl. geograf