Najave i izvješća / 13. veljače 2013.

Materijali sa skupa ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova, veljača 2013.

Objavljujemo materijale sa državnog stručnog skupa za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova u prvoj godini mandata koji je održan u veljači 2013.

Dokumenti